16 październik 1994
uroczyste poświęcenie Krzyża przez ks. prałata Józefa Kołodziejczyka, proboszcza parafii Matki Boskiej Zwycięskiej w Krakowie – Borku Fałęckim z myślą o budowie kaplicy. Krzyż postawiono z inicjatywy Pań z XV, XVI i XVII Róży Żywego Różańca i mieszkańców osiedla Kliny na parceli przy ulicy Kostrzewskiego i Zagaje, w XVI rocznicę pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. Powstał też Komitet Budowy Kaplicy, który zajął się stroną organizacyjną. Po uroczystościach przesłano faksem do Sekretariatu Ojca Świętego Jana Pawła II informację o poświęceniu Krzyża na osiedlu Kliny wraz z życzeniami z okazji XVI rocznicy pontyfikatu Ojca Świętego:

17 październik 1994 rok
Jego Świątobliwość Ojciec Święty Jan Paweł II
Citta del Vaticano
Rzym
Włochy–Italia

Wasza Świątobliwość ukochany Ojcze Święty

Zgromadzeni na uroczystości poświęcenia krzyża na Osiedlu Kliny w parafii Matki Boskiej Zwycięskiej w Krakowie w szesnastą rocznicę pontyfikatu Waszej Świątobliwości przesyłamy wyrazy najgłębszej czci, miłości i oddania, życząc z całego serca i modląc się o to, by Bóg Miłosierny zachował ukochanego Ojca Świętego w zdrowiu na jak najdłuższe lata i wspierał Go mocą Ducha Świętego w budowie Królestwa Bożego na ziemi!

Parafianie w Borku Fałęckim
wraz ze swoim Proboszczem
Nadawca: Ks. Józef Kołodziejczyk
ul. Zakopiańska 86
30-418 Kraków
POLSKA


1995 i 1996 - maj
odbywają się nabożeństwa majowe pod Krzyżem.

1996
nowy Proboszcz parafii Matki Boskiej Zwycięskiej w Borku Fałęckim Ksiądz Grzegorz Szewczyk powołuje Radę Budowy Kościoła, która rozpoczyna zbierać fundusze na budowę kościoła.
Na tę okoliczność zostały wyemitowane specjalne „cegiełki”.

1 maj 1997
ks. prob. Grzegorz Szewczyk poświęca kapliczkę z figurką Matki Bożej Fatimskiej, która zawisła na Krzyżu oraz prowadzi nabożeństwo majowe przy dużej obecności młodzieży i mieszkańców.


20 maj 1997
przekazanie kamienia, który został wyjęty z grobu błogosławionej Jadwigi Królowej w Katedrze Wawelskiej, a który zostanie poświęcony przez Ojca Świętego Jana Pawła II jako Kamień Węgielny pod budowę nowego Kościoła.
W uroczystości wzięli udział: ks. prałat Kanonik Kapituły Katedralnej Janusz Bielański, ks. proboszcz Grzegorz Szewczyk, prob. parafii z Salwatora, dzieci pierwszokomunijne i mieszkańcy naszego osiedla.

8 czerwiec 1997
Ojciec Święty Jan Paweł II na Błoniach Krakowskich kanonizował Jadwigę Królową oraz poświęcił Kamień Węgielny pod budowę nowego Kościoła na osiedlu Kliny.

10 czerwiec 1997
pozyskano drewno (deski, stemple itp.) z rozbiórki sektorów przy ołtarzu polowym na Błoniach Krakowskich przy którym Ojciec Święty Jan Paweł II odprawił Mszę św. podczas pielgrzymki do Ojczyzny. Drewno zostało przewiezione na osiedle Kliny.


10 wrzesień 1998
poświęcenie placu pod budowę nowego Kościoła. Dokonał tego Ksiądz Kardynał Franciszek Macharski Metropolita Krakowski.


30 wrzesień 1998
rozpoczęto prace ziemne pod fundamenty nowego Kościoła. Projekt architektoniczny wykonał architekt inż. Andrzej Bilski.
Prace budowlane prowadziła prywatna firma inż. Stanisława Łukasika „INTER–BUD”. Do prac włączyły się z pomocą i ofiarnością mieszkańcy (ciepłe posiłki, lepikowanie fundamentów, podsypywanie ziemią fundamentów, prace porządkowe itp.) oraz wielu właścicieli firm ofiarując swoją pracę, materiały budowlane oraz środki finansowe.

2000 ROK JUBILEUSZOWY

13 październik 2000
Ksiądz Kardynał Franciszek Macharski odprawił pierwszą Mszę św. w surowych murach nowej świątyni i wmurował w ścianę „Kamień Węgielny” i „Akt Wmurowania” w tulei ze stali nierdzewnej. Nowo wznoszony Kościół pw. św. Jadwigi Królowej na os. Kliny Borkowskie jest darem całej parafii Matki Boskiej Zwycięskiej na Wielki Jubileusz A. D. 2000 jako pomnik, który będzie świadczył o naszej wierze i religijności.

14 kwiecień 2001 – Wielka Sobota
poświęcenie pokarmów wielkanocnych przez ks. Proboszcza. Ksiądz Proboszcz poinformował wiernych o pracach w bieżącym roku tj. wykonaniu instalacji elektrycznej, otynkowaniu wnętrza kościoła, wstawieniu okien i drzwi. Wyraził też nadzieję, że jeszcze w tym roku będą stale odprawiane Msze św. i nabożeństwa.

30 maj 2001
prośba pisemna do Kurii Metropolitalnej o utworzenie nowej parafii na osiedlu Kliny Borkowskie.

8 czerwiec 2001
Pierwsza Msza św. Odpustowa w budującym się kościele sprawowana przez ks. dr Wacława Gubałę - przyszłego proboszcza nowej parafii św. Jadwigi Królowej.

24 czerwiec 2001
ogłoszenie Dekretu Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego z dnia 12 czerwca 2001 roku o erygowaniu nowej parafii św. Jadwigi Królowej w Krakowie – osiedle Kliny Borkowskie i mianowaniu dla niej duszpasterzy.
Pierwszym proboszczem nowej parafii został ks. dr Wacław Gubała, a wikariuszem ks. mgr Krzysztof Karnas.

Dekret obowiązuje od 1 LIPIECA 2001 roku.
METROPOLITA KRAKOWSKI
1615
DEKRET
erygowania parafii św. Jadwigi Królowej
w Krakowie – Osiedle Kliny

Mając na uwadze dobro duchowe wiernych, stosownie do kan. 515 KPK, po zasięgnięciu opinii Rady Kapłańskiej, eryguję nową parafię p w. Św. Jadwigi Królowej w Krakowie – Osiedle Kliny i nadaję jej publiczną kościelną osobowość prawną.

Nowo utworzona parafia obejmie następujące ulice: Amarantowa, Bastionowa, Banachiewicza, Bellerta, Boratyńskiego, Borkowska, Chęcińska, Chojnicka, Chorzowska, Ciechanowska, Czerska, Czołgistów, Ks. Dercza, Eisbischa, Fałęcka, Forteczna nr 34-140 i 37-61, Gałęzowskiego, Gumowskiego, Homolacsa, Janowskiego nr 38-124, Judyma nr 10-52 i 17-49, Kadłubka, Kępińskiego, Kluka, Kopernickiego, Kostrzewskiego, Kwiatowa, Łódzka, Maklakiewicza, Marusarzówny, Ks. Mączyńskiego, Miodońskiego, Narwik nr 10-66 i 5-81, J. Nenko, Pronaszków, Pustynna nr 14-22 i 9-27, Rabsztyńska, Rdzawa, Rutkowskiego, Skrzetuskiego nr 4-14 i 17-23, Szmaragdowa, Tochowicza, Umińskiej, Wachholza, Warowna, Welońskiego, Wichrowa, Zagaje, Zawiszy, S. Zimmer, Zembrzycka, Żaków Krakowskich oraz osiedle Pod Fortem.

Kościołem parafialnym nowo utworzonej parafii będzie kościół p w. Św. Jadwigi Królowej w Krakowie – Klinach. Obowiązek dokończenia budowy kościoła, jak również jego utrzymania, a także wybudowania i utrzymania innych obiektów parafialnych oraz utrzymania personelu kościelnego spoczywa na parafii. Prawo do korzystania z parafialnego cmentarza parafii Matki Bożej Zwycięskiej w Borku Fałęckim mają tylko mieszkańcy ulic, tworzących parafię w dniu jej erygowania. Mieszkańcy nowo powstałych ulic będą korzystać z cmentarzy krakowskich.

Arcybiskup Metropolita Krakowski mianuje każdorazowego proboszcza, zgodnie z przepisami prawa kanonicznego. Uposażenie proboszcza stanowić będą ofiary za posługi duszpasterskie i inne dochody przysługujące proboszczowi, zgodnie z przepisami prawa powszechnego i partykularnego.

Pierwszym proboszczem parafii św. Jadwigi Królowej w Krakowie – Osiedle Kliny mianuję ks. dr Wacława Gubałę.

Urząd Parafialny św. Jadwigi Królowej w Krakowie – Osiedle Kliny będzie przechowywał księgi parafialne oraz będzie się posługiwał pieczęciami parafialnymi: okrągłą z napisem: „Sigillum ecclesiae parochialis s-tae Hedvigis Reginae in Cracovia – Osiedle Kliny” oraz podłużną z napisem: „Parafia rzym.-kat. p w. św. Jadwigi Królowej w Krakowie – Osiedle Kliny”.

Nowo utworzona parafia będzie należeć do dekanatu Kraków - Podgórze.

Powyższy dekret należy podać do wiadomości wiernym w parafiach: Matki Bożej Zwycięskiej w Borku Fałęckim, św. Jadwigi Królowej w Krakowie – Osiedle Kliny i w Krakowie – Opatkowicach. Dekret obowiązuje od 1 lipca 2001 r.

Kraków, dnia 12 czerwca 2001 r.

28 październik 2001
liturgiczne objęcie parafii przez ks. Proboszcza Wacława Gubałę na Mszy św. o godz. 11.00.

Listopad – grudzień 2001
położenie posadzki z płytek gresowych w kancelarii i sali parafialnej.

24 grudzień 2001
poświęcenie dzwonu im. Święta Jadwiga. Ks. biskup Jan Szkodoń rozpoczynając Pasterkę o godz. 24.00 odmówił modlitwę i pobłogosławił dzwon, który swoim pięknym głosem wzywa na modlitwę.

2002
rok, w którym w historii naszej parafii wszystko było po raz pierwszy:
kolęda, opłatek parafialny
Wielki Post, Wielki Tydzień, Wielkanoc – procesja Rezurekcyjna
I Komunia, Bierzmowanie, Śluby, Chrzty
Procesja Bożego Ciała, która przeszła ulicami: Kostrzewskiego, Forteczną, Warowną i Zagaje

Trwa dalszy wystrój Kościoła, ufundowano m.in.
obrazy: Matki Boskiej Częstochowskiej, Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, Jezusa Miłosiernego „Jezu ufam Tobie”
Relikwie świętej Siostry Faustyny
Stacje Drogi Krzyżowej
Paschał, figurę – Jezusa w Grobie, figurę Jezusa Zmartwychwstałego, baldachim, monstrancję, krzyż procesyjny, kapy, ornaty, Krzyż przy ołtarzu, krzyż w wejściu głównym
i wiele innych paramentów liturgicznych.

Ze spraw budowlanych to:
wykonanie elewacji zewnętrznej Kościoła (ocieplenie, otynkowanie i oblicowanie cegłą klinkierową)
wykonanie schodów betonowych przy wejściu głównym.

Październik 2002 - ROK RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO
ogłoszony przez Papieża Jan Paweł II. Do tajemnic zostaje dołączona nowa część Różańca ,,Tajemnice Światła”, która jest odmawiana w naszej parafii w każdy czwartek w intencji: ,,kapłanów i o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne”.

1 – 2 grudzień 2002
pierwsza wizytacja kanoniczna ks. bp Kazimierza Nycza.

8 marzec 2003
pielgrzymka do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.

13 kwiecień 2003
Niedziela Palmowa – Pierwszy Konkurs na Najpiękniejszą Palmę.

Maj 2003 – nowa posadzka w kościele wykonana z marmuru tureckiego.

25 maj 2003 – pielgrzymka do Ojca Świętego Jana Pawła II i do Włoch.

19 czerwiec 2003 – Uroczystość Bożego Ciała – procesja przeszła ul: Zagaje, Forteczną i Kostrzewskiego.

Lipiec – wrzesień 2003 – uporządkowanie otoczenia wokół Kościoła: wyłożenie drogi procesyjnej i parkingu kostką, założenie trawnika i postawienie ogrodzenia.

13 wrzesień 2003 – pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach (Zakopane).

Nowy porządek Mszy św:
• w niedzielę i święta o godz. 8.00 10.00 12.00 19.00
• w dni powszednie o godz. 18.30

11 – 22 październik 2003 – pielgrzymka do Grecji Śladami św. Pawła Apostoła”.

16 listopad 2003 – Pierwszy Koncert ku czci św. Cecylii.

11 styczeń 2004 – Wieczór Kolęd z udziałem wiernych, chóru i scholii.

Kwiecień 2004 - pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu oraz innych polskich sanktuariów.

22 maj 2004 – przekazanie relikwi św. Jadwigi Królowej przez ks. infułata Janusza Bielańskiego w Katedrze Wawelskiej.

10 czerwiec 2004 – Uroczystość Bożego Ciała – procesja odbyła się ul: Kostrzewskiego, Zawiszy, Narwik, Forteczną i Kostrzewskiego.

1 lipiec 2004 – mija 3 lata od erygowania parafii.
28 października – 3 lata od rozpoczęcia duszpasterstwa w naszym Kościele.

Życie duchowe parafian ciągle się pogłębia i cały czas trwają prace przy wykańczaniu kościoła materialnego:
• ukończenie otoczenia kościoła
• wykonanie schodów do kościoła i do sali parafialnej a także poręczy
• jest projekt ołtarza głównego i projekt ławek
• w ramach życia parafialnego odbywają się liczne spotkania z ciekawymi ludźmi m.in. z prof. dr hab. Zdzisławem Rynem, byłym ambasadorem w Chile i Boliwii
• w październiku pielgrzymka do Wilna

10 październik 2004 – ROK EUCHARYSTII - ogłoszony przez Ojca Świętego Jana Pawła II.

2 kwiecień 2005 godz. 21.37 - Watykan – zmarł Ojciec Święty, Wielki Papież Jan Paweł II. Parafia przeżywa dni smutku i bólu po odejściu Wielkiego Polaka.

8 kwiecień 2005 – pogrzeb Ojca Świętego Jana Pawła II.

19 kwiecień 2005 – wybór nowego Papieża Benedykta XVI.

20 kwiecień – 4 maj 2005 – pielgrzymka do grobu św. Jakuba Apostoła– Hiszpania.

26 maj 2005 – Uroczystość Bożego Ciała – procesja ulicami osiedla: ul: Kostrzewskiego, Judyma, Banachiewicza, Narwik, Zawiszy i Zagaje.

28 – 29 czerwiec 2005 – Watykan – otwarcie procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego Jana Pawła II.

27 sierpień 2005 – Ingres nowego Metropolity Krakowa ks. Arcybiskupa Stanisława Dziwisza.

Wrzesień 2005 – ostatnie posiedzenie Rady Duszpasterskiej I–szej Kadencji.

22 październik 2005 – pielgrzymka dziękczynna do Matki Bożej Częstochowskiej, za dar Ojca Świętego Jana Pawła II i naszą parafię w 4 rocznicę powstania.

Październik 2005 – TYDZIEŃ MISYJNY – gościł Ojciec Pascal z Afryki.

19 - 24 listopada 2005 – pielgrzymka do grobu Jana Pawła II - Watykan.

Na przestrzeni ostatnich miesięcy wykonane zostały następujące prace:
• posadzka i schody na chór
• ławki
• obraz św. Jadwigi Królowej w głównym ołtarzu
• nowe lampy w Kościele
• gabloty na zewnątrz Kościoła

8 grudzień 2005 – pierwsze posiedzenie Rady Duszpasterskiej II kadencji.

13 grudzień 2005 – poświęcenie obrazu św. Jadwigi Królowej – bp Jan Szkodoń.

2 kwietnia 2006 – 1 rocznica śmierci Sługi Bożego Jana Pawła II.

8 kwietnia 2006 – w Sanktuarium w Łagiewnikach ks. Kardynał Stanisław Dziwisz pobłogosławił 61 mężczyzn na szafarzy Komunii Świętej, wśród nich naszego parafianina p. Karola Plachę.

9 kwietnia 2006 – Niedziela Palmowa – IV Konkurs Palm Wielkanocnych.

25 – 28 maja 2006 – Pielgrzymka Ojca świętego Benedykta XVI w Polsce. Motto tej wizyty: „Trwajcie mocni w wierze”.

15 czerwca 2006 – procesja Bożego Ciała ulicami: Zagaje, Wahcholza, Pronaszków, Zagaje, poprowadził ks. Dziekan Grzegorz Szewczyk, który obchodził 25 – lecie kapłaństwa.

W tym czasie w naszym kościele wykonane zostały:
- witraże
- posadzka w prezbiterium
- ołtarz i ambona
- chrzcielnica
- zakupiono instrument organowy

1 września 2006 – pogrzeb śp. Ks. Prałata Józefa Kołodziejczyka, byłego proboszcza parafii Matki Bożej Zwycięskiej w Borku Fałęckim.

16 – 24 października 2006 – pielgrzymka do Medziugorje.

28 października 2006 – 5 lecie rozpoczęcia duszpasterstwa w naszym kościele.

25-26 lutego 2007 - druga wizytacja kanoniczna ks. bpa Józefa Guzdka

1 kwietnia 2007 - V Konkurs Palm Wielkanocnych

14 kwietnia 2007 - dzień skupienia w Czernej dla Rady Duszpasterkiej i innch Parafian

7 czerwca 2007 - procesja Bożego Ciala, przeszła uliacami: Zagaje, Kwiatowa, Kostrzewskiego, poprowadził ją ks. neoprezbiter Andrzej Tekieli ze Zgromadzenia Księży Michaelitów

26 sierpnia 2007 - rozpoczyna swoją pracę w duszpasterstwie ks. Łukasz Kotarba

 

Copyright © Parafia św. Jadwigi Królowej w Krakowie - Klinach Borkowskich
Webmaster: Katolicki.net | Hosting: Kylos