Boże Narodzenie – świętowane co rok, a za każdym razem wzruszające, piękne i wyjątkowe.
W kościele św. Jadwigi Królowej w Krakowie na Klinach Borkowskich rozpoczęło się o godz. 24.00 tradycyjną kolędą „Wśród nocnej ciszy” i uroczystą procesją. W przyciemnionej świątyni rozległ się śpiew setek zgromadzonych a ku Ołtarzowi Chrystusa, środkiem kościoła, powoli zbliżała się łuna światła emanującego z niesionych przez Służbę Liturgiczną pochodni. Znamienny orszak zamykali celebrujący Pasterkę ks. Bogdan Leśniak i ks. Maciej Winiarski.
„…Idziemy za Światłem, idziemy za Chrystusem, bo Światłość przyszła na świat, na świat przyszło Życie. Idziemy do tego Światła i do Życia. (…) Przychodzimy dziś z wielką pokorą, jak pasterze pragniemy Chrystusowi oddać cześć. (…)” – w słowie wstępnym mówił przewodniczący Eucharystii ks. Maciej.
Powtarzalność, ale i niezwykłość wydarzenia podkreślił w swoim kazaniu proboszcz parafii, ks. Bogdan Leśniak: „Drodzy, zebraliśmy się o północy, by jeszcze raz, kolejny raz w życiu przeżyć najpiękniejszy moment w dziejach naszego świata, moment jedynego i zadziwiającego spotkania Boga z człowiekiem”. W kolejnych wersach nauczał i udowadniał, że „(…) jedyną wartością na świecie, jedynym prawdziwym bogactwem jest prawdziwa miłość.”, co tak wyraźnie dokumentuje narodzenie Jezusa i Święta Rodzina. Przypominał, że „Święta Bożego Narodzenia są po to, aby niebo mogło zamieszkać na ziemi, aby Bóg mógł zamieszkać w ludzkim sercu, aby świat stał się przyjazny dla człowieka, a ludzie, by stali się prawdziwie życzliwi wobec siebie. Dobrze wiemy, że we współczesnym świecie, w którym tyle obojętności, niezrozumienia, braku przebaczenia, zazdrości, nienawiści a nawet chęci zemsty tylko Chrystus może skutecznie pomóc przemienić nasze serca tak, abyśmy tą wspaniałą przenikniętą życzliwością miłość bliźniego z atmosfery wigilijnego wieczoru potrafili przenieść na każdy dzień nowego 2020 roku.”
Podczas gdy Komunii Świętej udzielało dwóch księży i szafarz, chór parafialny i pani organistka wraz z wiernymi wyśpiewywali tradycyjne polskie kolędy. W prezbiterium jaśniała blaskiem ogromna choinka. Na zakończenie Mszy św. proboszcz serdecznie dziękował różnym osobom, dzięki którym ta znamienna uroczystość odbyła się w iście świątecznej atmosferze. Po błogosławieństwie nastąpiło ceremonialne otwarcie szopki przez dzieci, którym kapłan w dowód uznania za liczną obecność wręczył unikatową pamiątkę - obrazki z kwiatami z Betlejem. Także w tym roku szopka zaskoczyła oryginalnością, kunsztem, estetyką i artyzmem. Odległa o tysiące kilometrów sceneria Betlejem w tutejszym kościele objawiła się na wyciągnięcie ręki. Ponieważ w tym czasie obdarowujemy się upominkami, ks. Bogdan także dla swoich parafian je przygotował. Były to kalendarzyki z widokiem ubiegłorocznej szopki oraz pocztówki w 3D przedstawiające tamtejszy kościół z wyszczególnionym wizerunkiem patronki, św. Jadwigi Królowej.
Dzięki staraniom gospodarza parafii, pani zakrystianki i osób ją wspierających te świąteczne chwile pozostaną w sercach i pamięci wielu ludzi.