Wydarzenia parafialne

Koncert dla Marcina

Dar serca

10 lutego 2019 roku o godz. 17.00 w kościele Świętej Jadwigi Królowej na Klinach Borkowskich odbył się koncert muzyki klasycznej dedykowany panu Marcinowi, parafianinowi, od wielu lat współprowadzącemu scholę parafialną, ojcu rodziny, przyjacielowi, który walczy z nowotworem mózgu i obecnie czeka na kosztowną immunoterapię w Niemczech. Głównymi organizatorami muzycznego spotkania byli państwo Widłak. Swój czas, zaangażowanie, talenty i pomoc ofiarowało oprócz nich wiele osób. Byli to zarówno liczni artyści, jak też proboszcz parafii ks. Bogdan Leśniak, przyjaciele rodziny, młodzież zbierająca przez całą niedzielę datki do puszek oraz pani zakrystianka. Witając zebranych, ks. proboszcz zacytował słowa Jana Pawła II: ››„Człowiek jest tyle wart, ile może dać drugiemu człowiekowi.” Ten dar to modlitwa, wspierająca obecność, finansowa pomoc. Panie Marcinie, pani Arletto, jesteśmy z wami jako wspólnota tej parafii.‹‹ W pięknej scenerii stworzonej przez ks. Bogdana rozbrzmiewała muzyka Bacha, Szymanowskiego, Verdiego, Telemanna, Gomółki, Krommera, Kodálya prezentowana przez chór parafialny, członków scholi parafialnej, osoby prowadzące scholę, nauczycielkę i uczniów szkół muzycznych w Krakowie oraz panią gościnnie akompaniującą na organach. „Jestem dumna i szczęśliwa, że należę do takiej parafii, do wspólnoty, która tak chętnie włącza się w pomoc drugiemu człowiekowi. Chylę czoła i z całego serca wam wszystkim dziękuję. (…)” – mówiła na zakończenie, z widocznym wzruszeniem, w imieniu pana Marcina i pani Arletty przyjaciółka rodziny. W sposób szczególny tego dnia w Krakowie na Klinach Borkowskich można było zobaczyć, że w ludziach jest serdeczność, dobro, współczucie i solidarność.