Wydarzenia parafialne

Odpust św. Jadwigi Królowej

Parafialne święto

Suma odpustowa w kościele św. Jadwigi Królowej w Krakowie na Klinach Borkowskich, 9 czerwca 2019 roku o godz. 12.15, miała wyjątkowo uroczysty charakter. Stało się tak przede wszystkim za przyczyną proboszcza ks. Bogdana Leśniaka, który w swej zapobiegliwości w szczegółach zaplanował jej przebieg, a także dzięki innym osobom zaangażowanym w przygotowania. Wyjątkowości nadali Eucharystii też ci, którzy ją urzeczywistniali. Mszy św. przewodniczył proboszcz parafii św. Floriana, prałat ks. Grzegorz Szewczyk, budowniczy tutejszej świątyni. Skierował on do zgromadzonych parafian wiele ciepłych słów, wspominał „piękne początki”, kiedy wysłany w to miejsce przez ks. biskupa został przez miejscowych poinformowany, że na modlitwę zbierają się pod krzyżem. Podkreślał, że spędzone tutaj lata przyniosły mu przekonanie, iż „w tej parafii jest dużo ludzi życzliwych i przywiązanych do kościoła” i życzył, aby nadal te „więzi z Chrystusem i Jego kościołem pogłębiały się”. Słowo Boże w czasie tej nadzwyczajnej niedzieli głosił ks. dr Piotr Studnicki. Kapłan zaznaczał, że w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego wpisała się tutejsza uroczystość parafialna - imieniny św. Jadwigi Królowej patronującej tej wspólnocie. Podał ją jako przykład tej, która przez całe swoje życie wytrwale uczyła się języka drugiego człowieka, z którym w jakimkolwiek momencie zetknął ją los. Uczyła się rozumienia języka drugiego człowieka, odkrywania języka, który łączy, i mówienia tym wspólnym językiem. Ks. Piotr przypominał, że mimo różnic cechujących każdą społeczność, wszyscy posiadają dar jednoczącego języka wspólnego, a tym darem jest miłość. Życzył, „aby Duch Święty umacniał wszystkich w nieustannym i odważnym uczeniu się języka drugiego człowieka tak, byśmy dzięki temu stanowili jedność”. Koncelebrę sprawował również obecny proboszcz, ks. Bogdan oraz zaprzyjaźniony ks. Władysław. Liturgię ubogacił swą niezwykłą grą i wspaniałym śpiewem zaproszony muzyk, pan Robert Budzyń. Piękną dekorację kwiatową przygotowała zakrystianka, pani Mariola. Kompetentnie i z pełną powagą, pod pieczą wikariusza ks. Macieja, wyznaczone zadania spełniała Służba Liturgiczna. W procesję eucharystyczną czynnie włączyły się dzieci, grupy parafialne oraz dorośli niezrzeszeni. Na koniec popłynęło wiele wyrazów uznania i serdecznych podziękowań ze strony ks. Grzegorza, ks. Bogdana i przedstawiciela parafian, pana Witolda.