Historia parafii

Historia powstania parafii w Klinach Borkowskich

16 października 1994 roku uroczyste poświęcenie krzyża przez ks. prałata Józefa Kołodziejczyka, proboszcza parafii Matki Boskiej Zwycięskiej w Krakowie – Borku Fałęckim, z myślą o budowie kaplicy. Krzyż postawiono z inicjatywy pań z XV, XVI i XVII Róży Żywego Różańca i mieszkańców osiedla Kliny na parceli przy ulicy Kostrzewskiego i Zagaje, w XVI rocznicę pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. Powstał też Komitet Budowy Kaplicy, który zajął się stroną organizacyjną. Po uroczystościach przesłano faksem do Sekretariatu Ojca Świętego Jana Pawła II informację o poświęceniu krzyża na osiedlu Kliny wraz z życzeniami z okazji XVI rocznicy pontyfikatu Ojca Świętego:

17 października 1994 roku
Jego Świątobliwość Ojciec Święty Jan Paweł II
Citta del Vaticano
Rzym
Włochy–Italia

Wasza Świątobliwość ukochany Ojcze Święty

Zgromadzeni na uroczystości poświęcenia krzyża na Osiedlu Kliny w parafii Matki Boskiej Zwycięskiej w Krakowie w szesnastą rocznicę pontyfikatu Waszej Świątobliwości przesyłamy wyrazy najgłębszej czci, miłości i oddania, życząc z całego serca i modląc się o to, by Bóg Miłosierny zachował ukochanego Ojca Świętego w zdrowiu na jak najdłuższe lata i wspierał Go mocą Ducha Świętego w budowie Królestwa Bożego na ziemi!

Parafianie w Borku Fałęckim
wraz ze swoim Proboszczem
Nadawca: Ks. Józef Kołodziejczyk
ul. Zakopiańska 86
30-418 Kraków
POLSKA

1995 i 1996 - maj
odbywają się nabożeństwa majowe pod krzyżem.

1996 
nowy proboszcz parafii Matki Boskiej Zwycięskiej w Borku Fałęckim ksiądz Grzegorz Szewczyk powołuje Radę Budowy Kościoła, która rozpoczyna zbierać fundusze na budowę kościoła.
Na tę okoliczność zostały wyemitowane specjalne „cegiełki”.

1 maja 1997 roku
ks. prob. Grzegorz Szewczyk poświęca kapliczkę z figurką Matki Bożej Fatimskiej, która zawisła na krzyżu oraz prowadzi nabożeństwo majowe przy dużej obecności młodzieży i mieszkańców.

20 maja 1997 roku
przekazanie kamienia, który został wyjęty z grobu błogosławionej Jadwigi Królowej w Katedrze Wawelskiej, a który zostanie poświęcony przez Ojca Świętego Jana Pawła II jako Kamień Węgielny pod budowę nowego kościoła.
W uroczystości wzięli udział: ks. prałat Kanonik Kapituły Katedralnej Janusz Bielański, ks. proboszcz Grzegorz Szewczyk, prob. parafii z Salwatora, dzieci pierwszokomunijne i mieszkańcy naszego osiedla.

8 czerwca 1997 roku
Ojciec Święty Jan Paweł II na Błoniach Krakowskich kanonizował Jadwigę Królową oraz poświęcił Kamień Węgielny pod budowę nowego kościoła na osiedlu Kliny.

10 czerwca 1997 roku
pozyskano drewno (deski, stemple itp.) z rozbiórki sektorów przy ołtarzu polowym na Błoniach Krakowskich, przy którym Ojciec Święty Jan Paweł II odprawił Mszę św. podczas pielgrzymki do Ojczyzny. Drewno zostało przewiezione na osiedle Kliny.

10 września 1998 roku
poświęcenie placu pod budowę nowego kościoła. Dokonał tego Ksiądz Kardynał Franciszek Macharski Metropolita Krakowski.

30 września 1998 roku
rozpoczęto prace ziemne pod fundamenty nowego kościoła. Projekt architektoniczny wykonał architekt inż. Andrzej Bilski.
Prace budowlane prowadziła prywatna firma inż. Stanisława Łukasika „INTER–BUD”. Do prac włączyły się z pomocą i ofiarnością mieszkańcy (ciepłe posiłki, lepikowanie fundamentów, podsypywanie ziemią fundamentów, prace porządkowe itp.) oraz wielu właścicieli firm ofiarując swoją pracę, materiały budowlane oraz środki finansowe.

2000 ROK JUBILEUSZOWY

13 października 2000 
Ksiądz Kardynał Franciszek Macharski odprawił pierwszą Mszę św. w surowych murach nowej świątyni i wmurował w ścianę „Kamień Węgielny” i „Akt Wmurowania” w tulei ze stali nierdzewnej. Nowo wznoszony kościół pw. św. Jadwigi Królowej na os. Kliny Borkowskie jest darem całej parafii Matki Boskiej Zwycięskiej na Wielki Jubileusz A. D. 2000 jako pomnik, który będzie świadczył o naszej wierze i religijności.

14 kwietnia 2001 – Wielka Sobota 
poświęcenie pokarmów wielkanocnych przez ks. proboszcza. Ksiądz proboszcz poinformował wiernych o pracach w bieżącym roku tj. o wykonaniu instalacji elektrycznej, otynkowaniu wnętrza kościoła, wstawieniu okien i drzwi. Wyraził też nadzieję, że jeszcze w tym roku będą stale odprawiane Msze św. i nabożeństwa.

30 maja 2001 roku
prośba pisemna do Kurii Metropolitalnej o utworzenie nowej parafii na osiedlu Kliny Borkowskie.

8 czerwca 2001 roku
pierwsza Msza św. Odpustowa w budującym się kościele sprawowana przez ks. dr Wacława Gubałę - przyszłego proboszcza nowej parafii św. Jadwigi Królowej.

24 czerwca 2001 roku
ogłoszenie Dekretu Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego z dnia 12 czerwca 2001 roku o erygowaniu nowej parafii św. Jadwigi Królowej w Krakowie – osiedle Kliny Borkowskie i mianowaniu dla niej duszpasterzy.
Pierwszym proboszczem nowej parafii został ks. dr Wacław Gubała, a wikariuszem ks. mgr Krzysztof Karnas.

Dekret obowiązuje od 1 LIPICA 2001 roku.

METROPOLITA KRAKOWSKI
1615

DEKRET
erygowania parafii św. Jadwigi Królowej
w Krakowie – Osiedle Kliny

Mając na uwadze dobro duchowe wiernych, stosownie do kan. 515 KPK, po zasięgnięciu opinii Rady Kapłańskiej, eryguję nową parafię p w. Św. Jadwigi Królowej w Krakowie – Osiedle Kliny i nadaję jej publiczną kościelną osobowość prawną.

Nowo utworzona parafia obejmie następujące ulice: Amarantowa, Bastionowa, Banachiewicza, Bellerta, Boratyńskiego, Borkowska, Chęcińska, Chojnicka, Chorzowska, Ciechanowska, Czerska, Czołgistów, Ks. Dercza, Eisbischa, Fałęcka, Forteczna nr 34-140 i 37-61, Gałęzowskiego, Gumowskiego, Homolacsa, Janowskiego nr 38-124, Judyma nr 10-52 i 17-49, Kadłubka, Kępińskiego, Kluka, Kopernickiego, Kostrzewskiego, Kwiatowa, Łódzka, Maklakiewicza, Marusarzówny, Ks. Mączyńskiego, Miodońskiego, Narwik nr 10-66 i 5-81, J. Nenko, Pronaszków, Pustynna nr 14-22 i 9-27, Rabsztyńska, Rdzawa, Rutkowskiego, Skrzetuskiego nr 4-14 i 17-23, Szmaragdowa, Tochowicza, Umińskiej, Wachholza, Warowna, Welońskiego, Wichrowa, Zagaje, Zawiszy, S. Zimmer, Zembrzycka, Żaków Krakowskich oraz osiedle Pod Fortem.

Kościołem parafialnym nowo utworzonej parafii będzie kościół p w. Św. Jadwigi Królowej  w Krakowie – Klinach. Obowiązek dokończenia budowy kościoła, jak również jego utrzymania, a także wybudowania i utrzymania innych obiektów parafialnych oraz utrzymania personelu kościelnego spoczywa na parafii. Prawo do korzystania z parafialnego cmentarza parafii Matki Bożej Zwycięskiej w Borku Fałęckim mają tylko mieszkańcy ulic, tworzących parafię w dniu jej erygowania. Mieszkańcy nowo powstałych ulic będą korzystać z cmentarzy krakowskich.

Arcybiskup Metropolita Krakowski mianuje każdorazowego proboszcza, zgodnie z przepisami prawa kanonicznego. Uposażenie proboszcza stanowić będą ofiary za posługi duszpasterskie i inne dochody przysługujące proboszczowi, zgodnie z przepisami prawa powszechnego i partykularnego.

Pierwszym proboszczem parafii św. Jadwigi Królowej w Krakowie – Osiedle Kliny mianuję ks. dr Wacława Gubałę.

Urząd Parafialny św. Jadwigi Królowej w Krakowie – Osiedle Kliny będzie przechowywał księgi parafialne oraz będzie się posługiwał pieczęciami parafialnymi: okrągłą z napisem: „Sigillum ecclesiae parochialis s-tae Hedvigis Reginae in Cracovia – Osiedle Kliny” oraz podłużną z napisem: „Parafia rzym.-kat. p w. św. Jadwigi Królowej w Krakowie – Osiedle Kliny”.

Nowo utworzona parafia będzie należeć do dekanatu Kraków - Podgórze.

Powyższy dekret należy podać do wiadomości wiernym w parafiach: Matki Bożej Zwycięskiej w Borku Fałęckim, św. Jadwigi Królowej w Krakowie – Osiedle Kliny i w Krakowie – Opatkowicach. Dekret obowiązuje od 1 lipca 2001 r.

Kraków, dnia 12 czerwca 2001 r.

28 października 2001 roku
liturgiczne objęcie parafii przez ks. proboszcza Wacława Gubałę na Mszy św. o godz. 11.00.

2001 rok – listopad/grudzień
położenie posadzki z płytek gresowych w kancelarii i sali parafialnej.

24 grudnia 2001roku
poświęcenie dzwonu im. - Świętej Jadwigi. Ks. biskup Jan Szkodoń rozpoczynając Pasterkę   o godz. 24.00 odmówił modlitwę i pobłogosławił dzwon, który swoim pięknym głosem wzywa na modlitwę.

2002 rok
w którym w historii naszej parafii wszystko było po raz pierwszy:
kolęda, opłatek parafialny, Wielki Post, Wielki Tydzień, Wielkanoc – procesja Rezurekcyjna,
I Komunia, Bierzmowanie, Śluby, Chrzty, procesja Bożego Ciała, która przeszła ulicami: Kostrzewskiego, Forteczną, Warowną i Zagaje

Trwa dalszy wystrój kościoła, ufundowano m.in.
obrazy: Matki Boskiej Częstochowskiej, Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, Jezusa Miłosiernego „Jezu ufam Tobie”, Relikwie św. Siostry Faustyny, stacje Drogi Krzyżowej
Paschał, figurę – Jezusa w Grobie, figurę Jezusa Zmartwychwstałego, baldachim, monstrancję, krzyż procesyjny, kapy, ornaty, krzyż przy ołtarzu, krzyż w wejściu głównym
i wiele innych paramentów liturgicznych.

Ze spraw budowlanych to:
wykonanie elewacji zewnętrznej kościoła (ocieplenie, otynkowanie i oblicowanie cegłą klinkierową), wykonanie schodów betonowych przy wejściu głównym.

1, 2 grudnia 2002 roku - pierwsza wizytacja kanoniczna ks. bp Kazimierza Nycza.

2003 rok – maj -  nowa posadzka w kościele wykonana z marmuru tureckiego.

2003 rok – lipiec/wrzesień  - uporządkowanie otoczenia wokół kościoła: wyłożenie drogi procesyjnej i parkingu kostką, założenie trawnika i postawienie ogrodzenia.

22 maja 2004 roku – przekazanie relikwii św. Jadwigi Królowej przez ks. infułata Janusza Bielańskiego w Katedrze Wawelskiej.

2004 rok -  ukończenie otoczenia kościoła, wykonanie schodów do kościoła i do sali parafialnej, a także poręczy,  jest projekt ołtarza głównego i projekt ławek.

2005 rok - na przestrzeni ostatnich miesięcy wykonane zostały następujące prace:
posadzka i schody na chór, ławki, obraz św. Jadwigi Królowej w głównym ołtarzu, nowe lampy w kościele, gabloty na zewnątrz kościoła.

13 grudnia 2005 roku – poświęcenie obrazu św. Jadwigi Królowej – bp Jan Szkodoń.

2006 rok - wykonano: witraże, posadzkę w prezbiterium, ołtarz i ambonę, chrzcielnicę, zakupiono instrument organowy.